AM Stacke Group

AM Stacke Group är en industrikoncern som till 89 % ägs av Amnode AB som är noterat på marknadsplatsen Aktietorget med ca 300 aktieägare. AM Stacke Group består av tre bolag, två fabriker och två varumärken.

Bolag

Stacke Mattssons AB, Gnosjö

SGV Forging in Skultuna AB, Skultuna

Stacke Sourcing AB, Gnosjö

Varumärken

Mattssons Mekaniska

(Fusionerat med Stacke Mattssons AB 2015-12-31)

Walfridsons Armatur

(Ingår i Stacke Matssons AB sedan 2015-01-01)