AMSG - Industrikoncern

AM Stacke Group AB är ett helägt dotterbolag till börsnoterade Amnode AB. I denna industrikoncern ingår ytterligare två bolag där samtlig operativ rörelse utgår från AM Stacke Group. Vi är en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till fordon, industri, kraftindustri och VVS kunder i norra Europa. Där vi erbjuder produkter från fem kärnområden; varmsmide, fleraxlig bearbetning, automatsvarvning, kuggfräsning och långhålsborrning i stora serier.