AMSG

AM Stacke Group förkortad till AMSG är ett dotterbolag till börsnoterade Amnode AB. Bolaget bildades år 2004 och i denna industrikoncern ingår ytterligare två bolag. Där samtlig operativ rörelse utgår från AM Stacke Group under ledning av VD Sam Olofqvist.

 

        

Stacke Mattssons AB

Stacke Mattssons AB i Gnosjö bearbetar varmpressad mässing samt utför automatsvarvning i stål, aluminium och mässing. Här finns också en avdelning för bearbetning av gjutgods och större stålstänger.

SGV Forging in Skultuna AB

SGV Forging in Skultuna AB är ligger i mässingorten Skultuna. Smidesprocessen hos SGV utgör det första steget vid koncernens tillverkning av varmformade komponenter. Bolaget har en tillverkning av varmpressade och bearbetade komponenter i mässing, koppar och aluminium.

 

 

 

 

Tips om misstänkta oegentligheter mailas till:

whistleblower@amsg.se